Wojewódzki konkurs ortograficzny

Konkursy i osiągnięcia » Wojewódzki konkurs ortograficzny

X  WOJEWÓDZKI  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

dla

uczniów klasy III szkoły podstawowej

 

 

 

INFORMACJE O KONKURSIE

Organizatorzy

Małgorzata Koszykowska, Maria Selke, Marzena Dojlido, Magdalena Markowska – nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Termin konkursu

18 marca 2015 roku, godz. 10.00

Uczestnicy

Uczniowie klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Ilość uczestników ze szkoły

Jeden uczeń ze szkoły.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie (ZSO nr 8), ulica Meissnera 9; (www.zso8gdansk.pl/SP5....

Zgłaszanie uczestników

termin – do 14 marca 2016 roku

sposób: - pocztą elektroniczną (zso_8@wp.pl)

             - faksem (058 / 346 – 94 – 32)

zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia oraz numer i adres szkoły;

Przebieg konkursu

- konkurs odbędzie się 18 marca 2016 r. o godzinie 10.00

 

- 11 kwietnia 2016 roku ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły ( www.zso8gdansk.pl/SP5);

 

Konsultacja metodyczna

doradca metodyczny OKUN – mgr Małgorzata Koszykowska

Patronat

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Pomorskiego

Informacje dodatkowe

Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika konkursu dostępne są pod adresem:  www.zso8gdansk.pl/SP5

Zapraszamy

Regulamin_X_Woj_Kon_Orto.pdf

zgloszenie_uczestnika.doc