Wojewódzki konkurs ortograficzny

Konkursy i osiągnięcia » Wojewódzki konkurs ortograficzny

IX  WOJEWÓDZKI  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

dla

uczniów klasy III szkoły podstawowej

 

INFORMACJE O KONKURSIE

Organizatorzy

Małgorzata Koszykowska, Maria Selke, Marzena Dojlido – nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Termin konkursu

27 marca 2015 roku, godz. 10.00

Uczestnicy

Uczniowie klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Ilość uczestników ze szkoły

Jeden uczeń ze szkoły.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie (ZSO nr 8), ulica Meissnera 9; (www.zso8gdansk.pl/SP5....

Zgłaszanie uczestników

termin – do 23 marca 2015 roku

sposób: - pocztą elektroniczną (zso_8@wp.pl)

             - faksem (058 / 346 – 94 – 32)

zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia oraz numer i adres szkoły;

Przebieg konkursu

- 27 marca 2015 roku o godz. 9.45 zbiórka uczestników konkursu  w holu Szkoły Podstawowej nr 5;

- 27 marca 2015 roku o godz. 10. 00 powitanie uczestników, wyjaśnienie zasad konkursu, rozdanie kart konkursowych, omówienie zadań i rozpoczęcie naliczania czasu ( 60 minut );

- 13 kwietnia 2015 roku ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły ( www.zso8gdansk.pl/SP5);

-  17 kwietnia 2015 roku o godz. 14.00 rozdanie dyplomów i nagród w holu Szkoły Podstawowej nr 5

Konsultacja metodyczna

doradca metodyczny OKUN – mgr Małgorzata Koszykowska

Patronat

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Pomorskiego

Informacje dodatkowe

Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika konkursu dostępne są pod adresem:  www.zso8gdansk.pl/SP5

Zapraszamy

Regulamin_Woj_Kon_Orto.doc

zgloszenie_uczestnika.doc
 

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

 

Wyniki uczestników

 VIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego

dla uczniów klas III SP ( r. szkolny 2013/14)

28 marca br. w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Do konkursu przystąpiło 22 trzecioklasistów ze szkół województwa pomorskiego. Po sprawdzeniu prac, wyłoniono uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Do zdobycia były 133 punkty.

Wszystkich laureatów i wyróżnionych zapraszamy 15 kwietnia 2014 roku o godzinie 14.00 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Gdańsku na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

 

I miejsce:

Chmielewska Julia  SP 5  /127,5 p.

II miejsce:

Gadomski Aleksander  SP 89 / 126,5 p.

III miejsce:

Badzioch  Dorota   Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 Gdańsk /125,5 p.

 

Wyróżnienia:

Lipka  Zofia   SP 82  /125 p.

Liban Jakub   Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie  /124.5 p.

Czapran  Julia   III Podstawowo- Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych ,,STO”/ 123,5 p.

Denysiuk Mateusz  SP 2  /123,5 p.

Kaczmarska Julita SP 50  / 122,5 p.

Beszczynska Magdalena SP 42 / 121 p.

Jakubowska Julia SP 52 / 121p.

Paprocka Patrycja SP2 Sztum / 120,5 p.

Skopczyński Jan SP 81 / 120 p.

Stępniewski Dominik SP 56 / 120p.

                                                         Organizatorzy: M.Koszykowska  M.Dojlido  M.Selke

 

 

Pozostałe wyniki: czytaj więcej...


 

W dniu 28 marca w Szkole Podstawowej  nr 5 odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy  III  szkoły  podstawowej.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Po powitaniu gości przez Panią dyrektor Danutę Kokot, 22 uczestników przystąpiło do rozwiązywania zadań konkursowych. Na koniec na wszystkich czekały drobne upominki i słodki poczęstunek. Wyniki zostaną ogłoszone 11 kwietnia na stronie internetowej szkoły 

 

INFORMACJE O KONKURSIE


Organizatorzy

Małgorzata Koszykowska, Maria Selke, Marzena Dojlido – nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Termin konkursu

28 marca 2014 roku, godz. 10.00

Uczestnicy

Uczniowie klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Ilość uczestników ze szkoły

Jeden uczeń ze szkoły.

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie (ZSO nr 8), ulica Meissnera 9; (www.zso8gdansk.pl/SP5....

Zgłaszanie uczestników

termin – do 25 marca 2014 roku

sposób: - pocztą elektroniczną (zso_8@wp.pl)

             - faksem (058 / 346 – 94 – 32)

zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia oraz numer i adres szkoły;

Przebieg konkursu

- 28 marca 2014 roku o godz. 9.45 zbiórka uczestników konkursu  w holu Szkoły Podstawowej nr 5;

- 28 marca 2014 roku o godz. 10. 00 powitanie uczestników, wyjaśnienie zasad konkursu, rozdanie kart konkursowych, omówienie zadań i rozpoczęcie naliczania czasu ( 60 minut );

- 11 kwietnia 2014 roku ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły ( www.zso8gdansk.pl/SP5);

15 kwietnia 2014 roku o godz. 14.00 rozdanie dyplomów i nagród w holu Szkoły Podstawowej nr 5

Konsultacja metodyczna

doradca metodyczny OKUN – mgr Małgorzata Koszykowska

Patronat

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Pomorskiego

Informacje dodatkowe

Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika konkursu dostępne są pod adresem:  www.zso8gdansk.pl/SP5

 

zgloszenie_uczestnika.doc

Regulamin_Woj_Kon_Orto.doc

informacje_o_konkursie_MW.doc

 

Zapraszamy