Konkurs kuratoryjny z geografii

Współorganizator Wojewódzkiego Konkursu z Geografii
dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2014/2015

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

 im. Jana Pawła II w Gdańsku
ul. Meissnera 9
80-462 Gdańsk

tel/fax: (58) 346 94 32


Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Małgorzata Kolczyńska

e mail: konkurs.geograficzny2014@o2.pl 

 

formularz zgłoszeniowy

 

 


Zadania konkursowe etapu wojewódzkiego

z dnia 20 marca 2014 roku

Zadania konkursowe

Karta odpowwiedzi

 


Zadania konkursowe etapu rejonowego z dnia 05 lutego 2014 roku

Zadania konkursowe

Karta odpowiedzi

 

1

1

Człowiek – słownictwo

1

2

0

2

1

Człowiek – słuchanie

1

2

0

3

1

Czlowiek - czytanie

1

2

0

4

1

Czlowiek - Znajomość funkcji i środków językowych

1

2

0

5

1

Człowiek – przydatne zwroty, pisanie

1

2

0

6

1 

Czasy terazniejsze – powtorzenie i utrwalenie wiadomości

1

2

0

7

2 

Dom  - słownictwo

1

2

0

8

2

Dom słuchanie

1

2

0

9

2

Dom - czytanie

1

2

0

10

2 

Dom - Znajomość funkcji i środków językowych

1

2

0

11

2

Dom -  Przydatne Zwroty, 

Pisanie

1

2

0

12

2

Czasy przeszłe – powtorzenie i utrwalenie wiadomosci

1

2

0

13

2

Rozwiazywanie testu   poziom podstawowy

1

2

0

14

2

Rozwiazywanie testu  poziom rozszerzony

1

2

0

15

2

Rozwiazywanie testu  poziom rozszerzony